Vad gäller när du hyr ut bostaden?

Publicerad: 6 februari, 2020 Kvinna håller i nyckel till bostad med flyttlådor i bakgrunden.

Privatbostäder där ägaren inte har för avsikt att bo och som hyrs ut under en längre tid kommer att räknas som näringsfastighet. Foto: Inside Creative House/Shutterstock.com

Har du koll på vad som gäller om du vill hyra ut din bostadsrätt eller en del av ditt hus eller din sommarstuga? Enligt Johan Schauman, expert på Skatteverket, görs bedömningen om det är näringsverksamhet eller privatuthyrning individuellt från fastighet till fastighet, skriver SvD Näringsliv.

Bostäder kan köpas av både företag och privatpersoner och i sin tur hyras ut. Men när räknas det som näringsverksamhet och när räknas det som privat uthyrning? Johan Schauman, expert på Skatteverket, reder ut vad som gäller om du äger din bostad och vill hyra ut den.

Tumregler när du vill hyra ut din bostad

För att det ska vara en privatuthyrning ska du ha för avsikt att köpa bostaden för att själv bo i den.

Skatteverket gör en individuell bedömning för varje enskild fastighet, oavsett om det är lägenhet, småhus eller sommarstuga. Då bedömer dem om bostaden ska räknas som näringsfastighet eller privatbostad. Om du hyr ut flera bostäder samtidigt görs det alltså ingen klumpbedömning av allt du äger och hyr ut.

För att det ska räknas som privatbostadsfastighet ska du ha som avsikt att använda mer än halva bostadsytan. Om du inte har för avsikt att använda mer än halva ytan av din bostad och hyr ut den till andra än närstående ska det räknas som näringsfastighet.

Uthyrningen kan inte skattas privat under många år

Skattar man för en uthyrning privat under flera år i följd blir det svårt att se bostaden som något annat än en näringsfastighet. Då dyker det upp frågor som varför man skulle vilja hyra ut sin bostad så länge.

När du hyr ut en bostadsrätt eller hyresrätt och får ett överskott måste överskottet redovisas som inkomst av kapital. Skatten på överskottet är 30 procent.

Småhus har rätt till ett andra schablonavdrag

Oavsett bostadstyp får du göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor från dina hyresintäkter. Men därefter är det olika regler beroende på om du hyr ut en bostadsrätt, hyresrätt eller småhus.

Om du hyr ut din sommarstuga eller ditt hus har du också rätt att göra ett andra schablonavdrag, vilket är 20 procent av bruttointäkterna. De som hyr ut sin bostad privat, framför allt vid flera tillfällen och kortare tidsperioder, måste vara beredda på momsredovisning eftersom det kan ses som hotellverksamhet.