Uteblivna bostadsaffärer på grund av corona

Publicerad: 30 april, 2020 Olika husfasader i trä och miniatyr. En röd pil som visar på nedgång och ett förstoringsglas

Coronakrisen har lett till att antalet bostadsaffärer har minskat. Även bostadspriserna har minskat. Störst är minskningen i Stockholm. Foto: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Coronakrisens påverkan på bostadsmarknaden börjar verkligen att synas nu. Enligt siffror från Hemnet minskar antalet affärer och i storstäderna syns ett klart pristapp, skriver SvD Näringsliv.

Antalet bostadsaffärer har enligt siffror från Hemnet minskat. Under de tre sista veckorna i mars minskade försäljningen av bostadsrätter med sex procent jämfört med samma period 2019. Antalet sålda bostäder under de tre senaste veckorna har minskat med 17 procent jämfört med samma veckor 2019.

Köparna tror på minskade bopriser

Enligt Hemnets analytiker är köparna oroliga och tror att priserna kommer minska framöver. I februari 2020 noterades prisrekord och marknaden var väldigt het. Det är en stor skillnad och det har skett en väldigt kraftig förändring på bostadsmarknaden.

Allt färre köpare är benägna att delta i budgivningarna när prisförväntningarna faller. Till följd av det blir ett tydligt gap mellan säljare och köpare eftersom de som säljer sina bostäder nu vill ha ett motsvarande pris på sin bostad för vad de såldes tidigare i år.

Större utbud av bostäder

Som säljare får man acceptera det pris man får i dag även om det inte motsvarar förväntningarna eller så får man avvakta med försäljningen. Då minskar antalet sålda bostäder, vilket gör att säljvolymerna går ned.

I sin tur leder detta till att det finns ett större utbud av bostäder. Utbudet var 10 procent större i hela riket under tredje veckan i april jämfört med samma period 2019. I Storstockholm var utbudet 11 procent mer och i Stockholms innerstad var utbudet 13 procent fler. Villapriserna har inte påverkats lika mycket som priserna på bostadsrätter.

Prisnedgången är inte så stor

Det noterades även en viss prisnedgång i mitten av april, inte minst i storstäderna. Men sett till hela riket var prisnedgångarna väldigt små. Dock drar Stockholm med sin prisminskning ned prisnedgången.

Enligt Erik Holmberg är det ett storstadsfenomen eftersom priserna är högst där. Men därefter handlar det om vad det på sikt kan få för effekter. Än så länge är bostadsmarknaden ganska odramatisk och det är egentligen inga prisras utan det handlar om lite nedgångar i Stockholm.

Bostadspriserna kan minska ytterligare

Pristappet kan återhämtas snabbt om ekonomin börjar återhämta sig och människor återgår till sina arbeten. Men om det däremot blir en långtgående lågkonjunktur med ökad arbetslöshet kan bostadspriserna minska desto mer.

I mars ville säljarna avsluta affären så fort som möjligt på grund av att de var rädda att krisen skulle öka vilket skulle påverka försäljningen. Säljarna blev stressade, vilket ledde till rekordlåga säljtider. I mars gick försäljningarna väldigt snabbt, men i april ser det lite annorlunda ut. Det beror på att det finns ett större utbud på bostadsmarknaden och köparna är mer försiktiga, vilket gör att försäljningstiderna ökar, enligt Erik Holmberg.