Uppskovstaket hindrar människor att byta bostad

Publicerad: 1 juli, 2020 Tvåvåningsvilla i ljusrosa puts i en Stockholmsförort.

Det nya uppskovstaket kan skapa inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, framför allt när det gäller äldre personer som har bott i sin bostad i flera decennier och där värdet på bostaden har stigit rejält. Foto: a40757/Shutterstock.com

Den 1 juli införs ett nytt uppskovstak, något som Skatteverket är starkt kritiska till. Det nya taket för hur mycket skatt du måste betala när du har sålt din bostad med vinst kommer att skapa inlåsningseffekter, skriver SvD Näringsliv.

Från och med den 1 juli införs ett uppskovstak på 3 miljoner kronor. Skatteverket anser att det kommer att skapa inlåsningseffekter och är därför starkt kritiska till det.

Slopade uppskovstaket 2016 för att öka rörligheten

Sommaren 2016 föreslog Finansdepartementet i en promemoria att uppskovstaket på 1 450 000 kronor tillfälligt skulle tas bort under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020. Sedan sommaren 2016 har man alltså inte behövt betala någon skatt alls när man sålt en bostad med vinst.

Skatteverket är kritiska till införandet av det nya uppskovstaket. Enligt Skatteverkets deklarationsexpert, Johan Schauman, kan detta leda till inlåsningseffekter. Om man säljer en bostad och gör en kapitalvinst på 7 miljoner kronor kommer ett tak på 3 miljoner kronor absolut att leda till en inlåsningseffekt.

Flyttskatten har fått hård kritik

Under åren har den så kallade flyttskatten mött hård kritik. Den som har sålt en bostad med vinst har behövt betala skatt på vinsten, och för många som har flyttat till en mindre bostad har det blivit en dålig affär.

Men från och med 1 juli införs alltså ett nytt uppskovstak på 3 miljoner kronor, vilket är dubbelt så mycket som tidigare uppskovstak. Nu kan man alltså skjuta upp skatten om man säljer sin bostad och gör en vinst på upp till 3 miljoner kronor om pengarna används för att köpa en ny bostad.

Tanken med det höjda uppskovstaket är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Det gör det möjligt för flera människor att flytta till en bostad som passar deras behov. Men om man har bott i en bostadsrätt eller villa väldigt länge kan det nya uppskovstaket på 3 miljoner skapa en inlåsningseffekt.

Skapar inlåsningseffekt för personer som bott länge i sin bostad

Erik Ohlsons informationschef, Johan Nordenfelt, är kritiskt till uppskovstaket. För äldre personer som har bott i sina villor i förorter till storstäderna under en väldigt lång tid är det meningslöst att sälja sin bostad och flytta till något mindre. En genomsnittsvilla i Stockholmsområdet kostar runt 7 miljoner kronor. Det är inte ovanligt att många äldre har ägt sin villa i 30 år. Reavinsten för dem blir då runt 5 miljoner kronor.

Av vinsten på 5 miljoner kronor får säljaren göra bara göra uppskov på 3 miljoner kronor. Enligt Johan Nordenfelt innebär det att reavinstskatten blir 440 000 kronor på de 2 miljoner kronor som säljaren inte får uppskov för. Det kan leda till att äldre människor avstår från att flytta från den stora villan till en mindre och kanske mer centralt belägen bostadsrätt.

Enligt Johan Schauman är det cirka 5 procent per år som gör en kapitalvinst som överstiger 3 miljoner kronor, vilket motsvarar 12 000 till 13 000 hushåll per år.