Unga tror inte på stigande bopriser

Publicerad: 21 mars, 2019 Kvinna som bär på en flyttkartong med en liten blomma ovanpå kartongen

Allt fler unga tror på en förlustaffär vid försäljningen av en liten bostadsrätt i storstadsregioner. Foto: dotshock/Shutterstock.com

Allt fler tror att bostadsräntorna kommer att stiga under det kommande året samtidigt som det är färre som tror på ökade bostadspriser. De mest pessimistiska är yngre bostadsrättsinnehavare där nästan 25 procent räknar med en förlustaffär när de säljer sin bostadsrätt rapporterar SvD Näringsliv.

Andelen som tror att bostadspriserna kommer fortsätta stiga minskar jämfört med under hösten 2018.

Unga bostadsrättsinnehavare är mest pessimistiska till utvecklingen och tror på en förlustaffär vid en eventuell försäljning. Vidare tror fler på att bostad räntorna kommer att stiga under 2019.

De flesta bostadsägare är optimistiska inför en eventuell bostadsförsäljning

Hösten 2018 trodde 32 procent på att bostadspriserna skulle fortsätta stiga. Idag tror endast 24 procent på stigande bostadspriser. Enligt Ingela Gabrielsson som är privatekonom på Nordea avspeglar sig den svajning som de har sett även på allmänheten där man nu har en mer försiktig syn på prisutvecklingen.

De allra flesta bostadsägare räknar ändå med en vinst när det säljer sin bostad. De som är minst hoppfulla är yngre personer i åldern 18 till 29 år där nästan en fjärdedel räknar med en förlustaffär. Oftast har de en mindre bostad i ett storstadsområde som de köpt till en väldigt hög summa och nu kan de inte räkna med att få igen pengarna.

Det är billigare för äldre att bo kvar vilket göra att bostadsmarknaden stagnerar

Vidare är det en stor generationsskillnad när det gäller bostadsbyte. 24 procent av den yngre generationen har funderingar på att byta bostad det närmaste året. Den siffran för personer i åldern 50 till 65 år är endast 11 procent.

En anledning till att äldre personer inte vill byta bostad är för att det är billigare för dem att bo kvar. Om de bott länge i sina bostäder kan värdet på bostäderna ökat enormt mycket vilket gör att de skulle kunna få bra betalt vid en försäljning. Men samtidigt så är det dyrt att köpa ny bostad eftersom den säkerligen också ökat i värde. Vidare upplever många att vinstbeskattningen är tuff.

Enligt Ingela Gabrielsson skapar detta inlåsningseffekter vilket är problematiskt då äldre personer som håller kvar i sina bostäder hindrar yngre från att flytta och utveckla sina liv.

Mer än hälften tror på räntehöjningar och idag är det tio procent fler som tror på stigande bostadsräntor under det kommande året än vad det var i höstas. Det som står högst på önskelistan, enligt undersökningen, när det gäller politiska åtgärder är sänkt reavinstskatt och att ta bort det skärpta amorteringskravet.

– Med de åtgärderna skulle vi underlätta förflyttningar på bostadsmarknaden, säger Ingela Gabrielsson.