Därför tvekar svenskar inför att byta bostad

Publicerad: 22 november, 2018 En bild på en mäklare som visar en bostad

Unga har inte pengar till kontantinsatsen, och äldre klurar över reavinstskatten. Till följd kan ingen av dem träda in på bostadsmarknaden, enligt en undersökning gjord av YouGov. Konsekvenserna blir en stillastående bostadsmarknad.

Att bostadsmarknaden är avvaktande lär få ha lyckats undgå. Orsakerna bakom varför olika köpargrupper tvekar varierar dock. Enligt en YouGov-undersökning beställd av Bygma är det här anledningen till varför köpare avstår från att köpa.

Unga hindras av kontantinsatsen och bolån

Totalt av de som saknar möjlighet att flytta upplever 25 respektive 30 procent att vad som hindrar dem är amorteringskravet eller svårigheter att få bolån. Bland dessa är unga debutanter på bostadsmarknaden överrepresenterade.

– Det skärpta amorteringskravet och bankernas kreditåtstramningar har gjort det mer komplicerat […]. Tyvärr ser vi att detta slår hårdast mot förstagångsköpare, men även personer som ligger i skilsmässa och barnfamiljer som behöver större boende, kommenterar Svensk Fastighetsförmedlings tf vd Petra Wester i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar även att i den yngsta ålderskategorin var det kravet på kontantinsats som hindrade cirka 20 procent. För dem i 40-årsåldern var det bara 4 procent som hade kontantinsatsen som förhinder.

Äldre hämmas främst av reavinstskatten

I nuläget finns det fastighetsägare som gärna flyttar, men som inte har råd att göra det. Enligt YouGovs siffror är det 37 procent som avstår på grund av reavinstskatten.

Reavinsten innebär förenklat att skillnaden mellan vad bostadens köptes och säljs för ska beskattas med 22 procent. När det rör sig om bostäder blir små andelar stora summor, och ofta blir vinsten av att byta till en mindre bostad minimal.

Den kapade vinsten gör att det inte lockar dem med stabil bostad att byta bostad, vilket skapar den tröga bostadsmarknaden. Det anser Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

– I dag är det för billigt att bo kvar och för dyrt att flytta, sammanfattar Broman för Fastighetstidningen.