Statlig allmännytta föreslås av regeringens utredare

Publicerad: 12 augusti, 2020 Ryggen av en lagbok där texten

Den statliga utredningen kan leda till lagändringar. Foto: Jari J/Shutterstock.

I en statlig utredning som tillsattes för två år sedan föreslår jämlikhetskommissionen att statlig allmännytta ska införas och att hyresgästens inflytande över renoveringar ska öka. Det rapporterar Hem & Hyra.

En statlig allmännytta som har ansvar för att tillgodose behovet av sociala bostäder. Det föreslås av den så kallade jämlikhetskommissionen som har haft i uppdrag att utreda vilka politiska åtgärder som kan genomföras för att minska inkomstklyftorna i Sverige.

Förslaget, som lagts fram av jämlikhetskommissionen i den över tusen sidor långa utredningen, har till syfte att förbättra situationen för de personer som i dagsläget har en svagare ställning på bostadsmarknaden.

Alternativet att låta kommunala bostadsbolag axla ansvaret för tillgången till sociala bostäder ansågs av utredningen vara för omfattande för att genomföra.

Hyresgästens ställning vid renoveringar föreslås öka

Ett annat av förslagen i utredningen är att ge hyresgäster större inflytande när fastighetsägaren väljer att genomföra renoveringsåtgärder. Ett liknande förslag lades fram för tre år sedan men kritiserades då av både privata och kommunala bostadsbolag.

Syftet med att ge hyresgäster större inflytande vid renoveringar är att förhindra situationer där fastighetsägaren utför dyra renoveringar och sedan höjer hyran till en nivå som hyresgästen inte har råd med.

Enligt utredaren bör hyresgäster istället få möjlighet att välja vilken standardhöjande nivå renoveringen ska innebära.

Hyresgästföreningen överlag positivt inställda till kommissionens förslag

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, berättar i en intervju med Hem & Hyra att hon tycker att jämlikhetskommissionen har identifierat flera relevanta problem som är aktuella på bostadsmarknaden. Särskilt positivt inställd är hon till att låta hyresgäster få större inflytande vid renovering.

– Utredningen sätter fingret på de problem som skapats av politiken och som lett till ett ojämlikt samhälle, säger Marie Linder till Hem & Hyra.

Vad gäller förslaget om statlig allmännytta är Marie Linder mer försiktig i sina uttalanden.

– Det beror på hur bostadsområdena utformas. Vi behöver verka för mer av blandade upplåtelseformer och att människor från olika samhällsgrupper möts, säger hon till Hem & Hyra.