Hur bostadsvärderingen går till skiljer sig mellan bankerna

Publicerad: 25 oktober, 2018 Hur bostadsvärderingen går till skiljer sig mellan bankerna

Värderingen av din bostad genomförs utifrån reglerna hos din bank. Enligt en kartläggning utförd av Placera varierar bankernas värderingsföreskrifter med stora marginaler. Vid val av rätt bank kan du spara flera tusen kronor månatligen.

Under måndagen redovisade Avanza resultaten från aktieforumet Placeras kartläggning över bankernas skillnader när det kommer till bostadsvärderingar. Kartläggningen visar på att bankernas regler kring värderingen av bostäder skiljer sig och att kunderna kan spara mycket pengar genom att välja rätt bank när det är dags för en bostadsvärdering.

Värderingen av en standardvilla skiljer upp emot en miljon

Placera har använt sig av ett exempelobjekt i form av en villa med en storlek på 170 kvm placerad i en förort närliggande Stockholm. Genom kartläggningen har Placera tagit fram uppgifter om att värdet på exempelobjektet kan variera med närmare en miljon kronor.

Skillnaden kan alltså uppkomma beroende på vilken bank man använder sig av vid utförandet av en bostadsvärdering.

Majoriteten av bankerna som deltagit i kartläggningen erbjuder en belåningsgrad upp till 85 procent och ju lägre belåningsgraden är, desto lägre ränta får kunden i slutändan.

Kartläggningens samtliga banker genomför statistiska värderingar

Bankerna som var föremål för kartläggningen är Skandia, Nordea, Handelsbanken, SBAB, Swedbank och Danske Bank. Samtliga använder sig statistiska värderingar, vilket innebär att bankerna utgår alltså från hur bostadsförsäljningen har sett ut i området tidigare.

I statistiska värderingar utgår bankerna exempelvis från parametrar i form av byggår, area och läge men det exakta underlaget för bostadsvärdering varierar mellan bankerna.

I de statistiska värderingar som genomförs digitalt tar bankerna inte hänsyn till parametrar som takhöjd, utsikt eller bostadens skick.

Flera av bankerna tittar också på taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet är ett värde som beräknas två år innan utförandet av taxeringen och är ytterligare en faktor som bankerna tittar på vid bostadsvärdering. Däremot speglar det inte det aktuella marknadsvärdet då priserna på bostadsmarknaden kan ändras i snabb takt.

Exempelbostaden som Placera har använt sig av beräknades ha ett taxeringsvärde på 5,5 miljoner kronor vilket motsvarar 75 procent av det aktuella marknadsvärdet jämfört med bostäderna i området under 2016.

Värderingar av etablerade mäklarfirmor är lönsamt

I kartläggningen av bankernas bostadsvärderingar utförd av Placera visar att det kan vara lönsamt för bostadsägare att anlita en etablerad mäklarfirma för en egen värdering istället för att stå fast vid bankens statistiska värdering.

En skriftlig värdering utförd av en mäklarfirma får dock endast utföras var femte år, det säger Finansinspektionen. Har du däremot utfört en större förändring på din bostad, till exempel i form av en om- eller utbyggnad, kan du ha rätt till ännu en värdering inom femårsperioden.