SEB:s boprisindikator stiger för tredje månaden i rad

Publicerad: 13 juni, 2019 Lägenheter på Norr Mälarstrand i Stockholm

Drygt hälften av svenskarna tror på stigande bostadspriser det kommande året. Foto: Tupungato/Shutterstock.com

Den svenska bostadsmarknaden går allt bättre och fler tror på stigande priser under året. Det visar SEB:s boprisindikator som når sin högsta siffra sedan september förra året. Det är tredje månaden i rad som boprisindikatorn fortsätter att stiga.

Bostadsmarknaden går bättre än på länge. SEB:s boprisindikator stiger för tredje månaden i följd. Indikatorn är differensen mellan andelen personer som tror på stigande respektive sjunkande bostadspriser.

Jämfört med förra månaden noteras en uppgång på fem enheter och boprisindikatorn ligger nu på 32. Det är den högsta siffran sedan september förra året.

Hälften tror på stigande priser

SEB har undersökt vad hushållen tror om bostadspriserna det kommande året. Den senaste månaden svarade 51 procent att de tror att priserna kommer att stiga. Jämfört med månaden dessförinnan är det en ökning med två enheter. Samtidigt har andelen som tror att priserna ska sjunka minskat med tre procentenheter.

SEB kan i boprisindikatorn notera stora regionala skillnader. I Stockholm har indikatorn stigit med hela 13 enheter, från 10 till 23.

Räntediskussionerna har påverkat boprisindikatorn

Det finns flera faktorer som kan ha påverkat boprisindikatorn. Jens Magnusson, SEB:s privatekonom, tror bland annat att dagens räntediskussioner har bidragit till att indikatorn stigit. Som det ser ut just nu finns det ingen planerad räntehöjning den närmsta tiden.

SEB lät även hushållen svara på frågan vad de tror om framtidens reporänta. De flesta tror att den i genomsnitt kommer att ligga kring 0,12 procent. Den siffran är därmed oförändrad jämfört med förra månaden.

Rekordmånga bostäder såldes förra månaden

Den uppåtgående bostadsmarknaden märks extra tydligt när man tittar på andelen sålda bostäder i maj. Det såldes totalt 9 930 bostadsrätter och 5 713 villor förra månaden, vilket är den högsta siffran sedan 2013. Det visar statistik från Hemnet. Totalt fanns det drygt 24 000 bostäder till salu.

En förklaring till att så många bostäder såldes är att köparna och säljarna börjar hitta varandra bättre nu än tidigare. Det är vanligt att köpare anpassar sig snabbt till det nya prisläget men det brukar ta något längre tid för säljarna.