Så har bostadspriserna påverkats av tidigare kriser

Publicerad: 28 maj, 2020 Man med blåa plasthandskar håller i ett miniatyrhus ovan myntstaplar som minskar för att illustrera att bostadspriserna går ner.

Bostadspriserna fortsätter att sjunka. Men det kommer troligtvis inte att bli något större prisras. Hur coronakrisen påverkar bostadsmarknaden återstår att se. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Hur coronakrisen kommer att påverka den svenska bostadsmarknaden är svårt att säga. Men det går att titta på tidigare kriser för att se vilka som var de viktigaste faktorerna som påverkade priserna på bostadsmarknaden, skriver Dagens Nyheter.

Coronakrisen har satt djupa spår i ekonomin, men hur bostadspriserna kommer att påverkas är för tidigt att säga. Än så länge kan man inte se att det har skett någon stor nedgång på bostadspriserna.

Bostadspriserna fortsätter att sjunka

Uppgången under 2019 och början av 2020 har mattats av, och det man kan se är att priserna fortsätter att sjunka under maj månad, speciellt när det gäller bostadsrätter i Stockholm.

På bostadsmarknaden dröjer det innan vikande betalningsvilja och minskad efterfrågan får genomslag. När det är dags att sälja vet man vad andra hus eller lägenheter i samma område har sålts för och man vill inte sälja sin bostad för mindre.

Coronakrisen har framför allt påverkat bostadspriserna i storstadsområdena. När det gäller villor är de inte lika känsliga, vilket gör att priserna på villor ligger kvar på ungefär samma nivå.

Svårt att förutspå framtidens bostadsmarknad

Enligt Svensk Mäklarstatistiks analytiker Per-Arne Sandegren har man svårt att acceptera ett lägre pris. Hur priserna kommer att utvecklas under det närmaste halvåret återstår att se. I deras grafik har man främst fokuserat på priserna på bostadsrätter i Stockholmsområdet på grund av att det finns statistik och för att det säljs väldigt många lägenheter där. 4 av 10 bostadsrättsaffärer görs i Stockholmsområdet.

Att förutsäga hur bostadspriserna kommer att utvecklas i framtiden kan vara vanskligt. Men genom att studera hur tidigare kriser har påverkat bostadsmarknaden kan man få hjälp att se hur coronakrisen kan påverka bostadsmarknaden i dag. Vilka faktorer som påverkar bostadspriserna är också bra att känna till.

Går att få en hint av bostadsmarknaden genom att titta på tidigare kriser

Under de senaste 30 åren har det funnits tre perioder med tydligt prisfall på bostadsmarknaden. Det finns både likheter och skillnader mellan dem.

Under finanskrisen 2008 var det svårare att få bolån, något som var synonymt med krisen på 1990-talet. Gemensamt var också att arbetslösheten steg rejält och ränteavdragen sänktes från 50 till 30 procent samtidigt som fastighetsskatten höjdes.

Kriserna och de regeländringar som infördes gjorde att bostadspriserna i början av 1990-talet sjönk med 30 procent. Nedgången var dock något mindre under 2008.

Ökar arbetslösheten kan det påverka bostadspriserna

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, tror inte att coronakrisen kommer att leda till något större fall på bostadspriserna. Av de svenska hushållen bor en tredjedel i hyresrätter och de är inte inne på bostadsmarknaden. Dessutom har de allra flesta ett arbete eller så får de ersättning ur välfärdssystemen. Men det kan bli problem om arbetslösheten ökar till 15 procent.

Enligt Robert Boije är det många som inte tror att amorteringskravet kommer att återinföras, som det är sagt, till sommaren 2021. Allt fler tror inte heller på att man kommer att införa hårdare restriktioner.

Finns många faktorer som påverkar priserna på bostadsmarknaden

Tidigare kriser har påverkat bostadsmarknaden ordentligt i vissa fall, men det är mycket annat som påverkar priserna på villor och lägenheter.

Andra faktorer som påverkar priserna är: inkomster, räntan, bostadsbristen, regeländringar och börsen.

Regeringen har gjort det lättare i dag att få ersättning från a-kassan om man blir arbetslös. Räntan i dag är lägre än vad räntan var på 1990-talet, då boräntan på tre månaders bindningstid låg på cirka 15 till 16 procent. De regeländringar som genomfördes under 1990-talskrisen gjorde också att lånen blev dyrare.