Sänkta lånekrav hos SBAB

Publicerad: 15 juli, 2020 Ungt lyckligt par sitter på golvet och tittar upp och fantiserar om sitt nya hem och inredning

SBAB sänker kalkylräntan på bolån. Det öppnar upp för att fler unga vuxna har möjlighet att köpa bostad. Foto: Rido/Shutterstock.com

SBAB spår att de låga räntenivåerna kommer att finnas kvar under en lång tid framöver. Nu sänker den statliga bolånebanken kalkylräntan och gör det möjligt för fler att ta ett bolån, skriver SvD Näringsliv.

Den allmänna kalkylräntan, det vill säga kvar-att-leva-på-kalkylen, ligger på sju procent. Men nu väljer den statliga bolånebanken SBAB att sänka kalkylräntan ytterligare en halv procentenhet till sex procent.

Fallande ränteläge underlag för att sänka kalkylräntan

Det fallande ränteläget i Sverige och världen är den bakomliggande faktorn till att man väljer att sänka kalkylräntan, enligt SBAB:s vd Klas Danielsson.

SBAB:s uppskattning är att ränteläget har lagt sig på lägre nivåer än tidigare och sannolikheten att räntan kommer att stiga så högt som till dagens kalkylräntor är låg. Det skapar utrymme att sänka kalkylräntan.

Kalkylräntan skulle kunna ligga på fem procent

Klas Danielsson anser att kalkylräntan borde ligga så lågt som fem procent, vilket är en fullt rimlig nivå. Han räknar med en långsiktig ränta på tre procent och ytterligare två procent i säkerhetsmarginal för att gardera sig mot en räntehöjning. Men en sådan stor sänkning kan vara lite väl stor och nu vill SBAB först och främst utvärdera effekterna av den sänkning de precis har gjort.

SBAB sänkte redan i höstas sin kalkylränta med en halv procent och att kalkylräntan sänks igen med en halv procent kommer att ge effekt. Bolånekunder kan ansöka om lån mellan 10 och 17 procent mer med en kalkylränta på 6 procent i stället för 7 procent som många andra banker har.

Öppnar upp för fler unga att köpa bostad

Enligt Klas Danielsson kommer det att öppna upp så att fler har möjlighet att ta ett bolån. SBAB har även gjort bedömningen att fler unga vuxna kommer ha möjlighet att köpa bostad nu.

SBAB betonar att det inte ska vara en risk att unga tar på sig större lån än de klarar av att betala. Med en kalkylränta på sex procent har man garderat sig för eventuella räntehöjningar. SBAB:s bedömning är att ränteläget inte kommer att bli högre än sex procent. Det är inte rimligt med tanke på hur marknaden är nu.