Sänk kraven för nya bolånetagare

Publicerad: 14 maj, 2020 Johanna Norberg, vd Danske Bank

Danske Bank har beviljat amorteringsfrihet till alla kunder som vill slippa amortera. Nu vill Danske Banks vd, Johanna Norberg, att man sänker kraven för nya bolånetagare och inte utgår från tidigare kalkyler med det skärpta amorteringskravet. Foto: Press/Danske Bank

Att priserna på bostäder faller är nu ett faktum och nu hotas även nyproduktionen. Danske Banks vd, Johanna Norberg, anser att man borde sänka kraven för nya bolånetagare, rapporterar SvD Näringsliv.

Coronapandemins krav på att hålla distans har slagit hårt mot livet i storstäderna. Både företag och anställda löper en allvarlig ekonomisk hälsokris. Johanna Norberg har konstaterat att många företag finns just i storstäderna där många arbetar.

Osäkerheten kommer finnas tills vi är säkra på framtiden

Johanna Norberg har varit vd för Danske Bank sedan september 2019 och följer nu utvecklingen i Storstockholm där priserna faller på både fastigheter och bostäder.

Enligt Johanna Norberg kommer osäkerheten inte att lägga sig förrän viruset har försvagat sig, när vi har immunitet eller ett vaccin. Människor vill veta att botten är nådd och att de har sina arbeten kvar innan de kan känna att det har vänt.

Danske Bank mer optimistiska än SEB när det gäller bopriserna

Danske Bank räknar med att priset på bostäder kommer att falla till de nivåer som var under hösten 2017. I Stockholm har bostadsrättspriserna fallit med två procent från årsskiftet fram till mars och fram till april har de fallit med ytterligare nästan fyra procent. Danske Bank tror att priserna under hela 2020 kan backa till över sju procent. Men Johanna Norberg håller inte med SEB som har talat om ett dubbelt så stort prisfall.

– I nuläget tror vi inte på så pass stora prisfall som 15 procent, säger Johanna Norberg.

Oro att nyproducerade bostäder inte ska hålla i värde

Att fallande bostadspriser bekymrar banken är ingen hemlighet. Det gör att både transaktioner och nyproduktionen av bostäder bromsas.

De som är intresserade av att köpa en nyproducerad bostad drar sig för att göra det eftersom de kan vara mindre värda när de är färdigbyggda. Genom att underlätta utlåningen till nya bolånekunder kan man stödja marknaden, menar Johanna Norberg.

– Det är sunt att amortera, men 2018 gjorde staten det alltför svårt för många i Storstockholm och andra storstadsregioner att låna. Nu borde man passa på att se över och lätta på kraven för nya bolånetagare. Då skulle det också finnas utrymme för mer nyproduktion, säger Johanna Norberg.

Beviljar amorteringsfrihet men nya kunder ska bedömas enligt tidigare kalkyl

Hittills har Danske Bank beviljat amorteringsfrihet till alla sina kunder som bett om att slippa amortera. Men när banken ska bevilja vilka kunder som ska få nya bolån måste det göras enligt den vanliga kalkylen. Nya kunder som inte klarar av att amortera en procent extra nekas bolån om de behöver låna mer än 4,5 gånger av hushållets totala bruttoinkomst, även om kunderna har trygga anställningar.

Enligt Johanna Norberg ser hon ingen sådan risk men den kalkyl de bygger sina beräkningar på säkerställer att deras bolånekunder kan betala tillbaka sina lån under en lång tid oavsett åldersgrupp. Bostäder ska ses som en livsinvestering eftersom behovet oftast är långsiktigt.