Riksbanken kan tvingas sänka räntan ytterligare

Publicerad: 22 augusti, 2019 Kollage Riksbankschefen Stefan Ingves och fasadbild Riksbankshuset.

SBAB tror att det kommer dröja ända tills i april 2022 innan Riksbanken höjer reporäntan. Foto: Press/Riksbanken

SBAB har gjort en ordentlig korrigering av deras prognos när det gäller Riksbankens reporänta. Bolånebanken tror att det kommer dröja till april 2022 innan Riksbanken höjer reporäntan igen, skriver SvD Näringsliv.

SBAB har tidigare trott att Riksbanken skulle höja räntan till 2020, men nu har bolånebanken justerat sin prognos ordentligt gällande en kommande räntehöjning. SBAB tror att nästa höjning av reporäntan kommer att dröja till april 2022.

SBAB har ändrat syn rejält när det gäller en räntehöjning

Robert Boije som är SBAB:s chefsekonom har sagt till Nyhetsbyrån Direkt att de tidigare trodde på en höjning av reporäntan i mitten av 2020. Men nu har man ändrat syn rejält och tror att det inte kommer att ske någon räntehöjning förrän 2022.

Den främsta anledningen är omvärldsutvecklingen. Flera centralbanker ser en kommande lågkonjunktur och har därför sänkt sina styrräntor. En annan tydlig signal är att flera länder har minusräntor på sina långsiktiga statsobligationer.

SBAB räknar med att Riksbanken korrigerar sina ränteplaner

Nu räknar SBAB med att Riskbanken kommer att ändra sina planer för räntan på nästa räntemöte i september. Vidare tycker bolånebanken att Riksbanken borde utreda vad en normal reporänta är. Samtidigt tror inte SBAB att det i nuläget kommer att ske en sänkning av reporäntan.

Riksbanken mer positiva till omvärlden än marknaden

Enligt Robert Boije har Riksbanken meddelat att de har en mycket mer positiv bild av utvecklingen i omvärlden än vad marknaden har. En sänkning av reporäntan är därför inte aktuell just nu.

Om landet skulle gå in i en mer omfattande lågkonjunktur och det visar sig att flera centralbanker väljer att sänka sina räntor så blir läget lite annorlunda. Då skulle det kunna bli så att Riksbanken sänker reporäntan. Riksbanken har också varit tydliga i kommunikationen att det går att sänka reporäntan betydlig lägre än vad den är idag.

Samtidigt varnar Robert Boije för att ett sådant förvärrat läge i penningpolitiken kan få ett mindre genomslag eftersom bankerna vill försöka undvika att införa en negativ ränta på hushållssparandet.