Stabilt på villamarknaden men priserna på bostadsrätter fortsätter sjunka

Publicerad: 11 juni, 2020 Röd villa med vita knutar i Norrtälje

Villamarknaden har stått emot de effekter coronakrisen haft på bostadsmarknaden bra. I maj låg priserna stilla i Stockholm men ökade i både Malmö och Göteborg. Däremot ser det inte lika ljust ut för bostadsrätterna där priserna fortsätter att falla. Foto: Emelie Lundman/Shutterstock.com

Under maj månad sjönk det genomsnittliga priset på en bostadsrätt med två procent, men däremot verkar villamarknaden stå emot coronapandemin bra. Antalet affärer är mycket färre än vad de var under maj 2019, skriver Dagens Nyheter.

Majsiffrorna från Svensk Mäklarstatistik bekräftar den prisnedgång på bostadsmarknaden som startade i slutet av mars på grund av utbrottet av coronaviruset.

Bostadsrätter har tappat mest

De priserna som har pressats ned mest är framför allt priserna på bostadsrätter. Snittpriset på en bostadsrätt i Storstockholm sjönk under maj månad med tre procent jämfört med april. I Stormalmö och Storgöteborg sjönk priserna med en procent. I Stockholms innerstad sjönk priserna med två procent, likaså i centrala Malmö. Medan prisminskningen var minst i centrala Göteborg där priserna sjönk med en procent.

Räknat på de senaste tre månaderna visar samtliga regioner i hela riket minussiffror. Man kan se en nedgång på en procent i Göteborg, två procent i Stockholm och upp till tre procent i landets övriga regioner.

Stabil villamarknad

Villamarknaden har däremot haft en mycket lugnare period. I Storstockholm låg snittpriset i maj stilla, jämfört med april. I Göteborg steg villapriserna med en procent och i Malmö steg priserna på villor med två procent.

Enligt Svensk Mäklarstatistiks försäljningschef, Hans Flink, kan det stabilare läget på villamarknaden bero på att beslutstiden är längre när man köper en villa. Hans Flink anser att stämningen på bostadsmarknaden är avvaktande.

I maj i år såldes det 14 procent färre bostadsrätter jämfört med maj 2019. Under samma period minskade villaköpen med 16 procent. Men just nu är utbudet på bostadsrätter rekordhögt samtidigt som utbudet på villor är rekordlågt.

Bostadsförsäljningen kan komma igång efter sommaren

Minskningen när det gäller antalet bostadsaffärer är ett tecken på en kris. Men det är ändå inte ens i närheten av det prisfall som skedde i samband med finanskrisen 2008, då antalet bostadsaffärer sjönk med 30 till 40 procent.

Det finns alltid ett behov av att flytta, vilket ligger konstant över året. Man skulle kunna anta att priserna kan återhämta sig efter sommaren när man kanske påbörjar studier eller nytt arbete på annan ort.