Nordea tror att det dröjer innan Riskbanken höjer räntan

Publicerad: 5 juni, 2019 kollage litet trähus som står på skrivbord med laptop i bakgrunden och Stefan Ingves

Det finns flera faktorer som gör att det kommer dröja innan Stefan Ingves höjer räntan. Foto: godshutter/shutterstock.com, press/Riksbanken

Det är mycket som tyder på att det kommer dröja innan det sker en räntehöjning. De tongivande centralbankerna har tagit en paus och skjutit på räntehöjningarna, vilket gör det svårt för Riksbanken att höja räntan, skriver Nordea i ett pressmeddelande.

Det kommer dröja innan Riskbanken höjer räntan säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth, då de tongivande centralbankerna har valt att skjuta på kommande räntehöjningar till tidigast nästa vår.

Konjunkturavmattningen syns tydligt både globalt och i Sverige även om den är mild. I Tyskland som spelar en viktig roll i Europa är tillväxten mycket låg och svensk ekonomi har visat tecken på svaghet inom flera områden. Hushållen är mer försiktiga idag. Den privata konsumtionen minskar och sparandet ökar. Investeringar inom byggsektorn har fallit och exporten har dämpats på grund av den tröga utvecklingen globalt.

2019 kommer bli ett blekt år

Tillväxtmässigt kommer 2019 att bli ett matt år och arbetslösheten kommer att stiga. I en miljö där tillväxten mattas av och arbetslösheten ökar blir det svårt för Riksbanken att höja räntan.

Marknadens likviditet har påverkats av de väldigt stora obligationsköpen som gjorts av centralbankerna ända sedan finanskrisen. 45 procent av hela obligationsstocken ägs idag av Riksbanken. Obligationsräntorna har sedan slutet av 2018 fortsatt gå ner vilket till viss del beror på sämre likviditet och under tiden har tremånadersräntan stigit.

Att den korta tremånadersräntan har stigit betyder att de korta marknadsräntorna ligger högre än räntor som har längre löptid vilket är mycket ovanligt. Än så länge är det inget som syns i bolåneräntorna och det är inte säkert att det kommer att ge någon verkan.

Räntan är lägre på vissa lån med längre löptid

Idag är konkurrensen på bolånemarknaden stor och därför finns det en chans att räntor som har längre löptid kan sänkas. Under tiden finns det dock en risk att den korta rörliga tremånadersräntan höjs.

För bolånetagare kan det bli intressant att binda delar av sitt bolån om räntorna sänks på lån som har längre löptid. Redan nu finns det räntor med längre löptid som ligger lägre än den rörliga tremånadersräntan. Även fast den rörliga räntan är låg kan det vara intressant att binda delar av sina bolån då räntan på flera bolån med längre löptid nu ligger väldigt lågt.