Allt mer optimistisk bild av bostadsmarknaden

Publicerad: 14 oktober, 2020 jens magnusson, privatekonom SEB, och villor längs en gata

Privatekonomen Jens Magnusson på SEB menar att hushållen är mindre osäkra nu än i början av pandemin när det gäller bostadspriserna. Foto: Pressbild/SEB och Roland Magnusson/Shutterstock.com

De svenska hushållen har en mer och mer positiv bild av hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas. SEB:s boprisindikator mäter varje månad hur hushållen förväntar sig att bostadspriserna ska bli framöver. I oktobermätningen märks en stigning från föregående månad.

Det som boprisindikatorn mäter är hur stor skillnaden är i andel mellan dem som tror på stigande priser och dem som tror på fallande priser.

Jämfört med i september har boprisindikatorn stigit med tolv enheter nu i oktober, från 46 till 58. Det innebär alltså att en större andel av hushållen tror på stigande bostadspriser, jämfört med hur stor andelen var förra månaden.

Den här nivån är till och med mycket högre än den var innan pandemin drabbade Sverige.

65 procent tror på stigande bostadspriser kommande året

Det är nu 65 procent som tror att bostadspriserna kommer att stiga under året som kommer. Det är en ökning med 10 procentenheter.

Den andel som tror att priserna kommer sjunka är bara 7 procent. Den siffran har i stället minskat med 2 procentenheter från i september, då andelen var 9 procent.

De som tror att priserna kommer att ligga oförändrade är i dagsläget 22 procent. Det är en minskning med 7 procentenheter, alltså från 29 procent sedan september.

Mindre osäkerhet och högre förväntningar

Jens Magnusson är privatekonom på SEB. Han konstaterar att bostadsmarknaden är väldigt stark just nu. Priserna stiger både för bostadsrätter och för småhus och fritidshus.

– Den osäkerhet hushållen kände i början av pandemin är försvunnen, säger Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

Han menar också att hushållens förväntningar är högre nu än de varit sedan augusti 2017. Den har stigit med totalt 84 enheter på fem månader. Det som höjer förväntningarna är den stora efterfrågan på bostäder, låga räntor och hur prisutvecklingen faktiskt har sett ut.

Bara 2 procent tänker binda bolåneräntan

Hushållen har också fått svara på vad de tror att reporäntan kommer ligga på om ett år. Genomsnittet tror att den kommer ligga på 0,35 procent. Från förra månaden innebär detta en minskning med 0,04 procentenheter.

Det är bara två procent som uppger att de tänker binda sin boränta framöver, på grund av sina förväntningar på reporäntan.