Integritetspolicy

Huslån.com tar din personliga integritet på största allvar. Vi anser därför det är viktigt att informera dig om hur vi hanterar dina personliga uppgifter, användardata och teknisk information. Vi samlar in och behandlar information om besökare hos Huslån.com i syfte att kunna besvara kommentarer och frågor. Informationen kan också användas i marknadsföringssyfte. Inga uppgifter som kan kopplas till dig som individ registreras, förutom i de fall då du aktivt uppgett dina uppgifter i exempelvis ett kontaktformulär, en kommentar eller ett mejl direkt till Huslån.com.

Det är företaget Comparico AB som driver Huslån.com och Comparico AB är därmed personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ser till så att lagring samt behandling av personuppgifter följer de lagar och regler som är tillämpliga. Comparico AB har organisationsnummer 556851–2312.

Definition av personuppgift

De uppgifter som räknas som personuppgifter är personnummer, e-postadress, fysisk adress, telefonnummer och andra uppgifter som gör det möjligt att urskilja en specifik individ. Krypterade uppgifter, såsom IP-adresser, räknas enbart som personuppgifter om de kan användas för att identifiera en specifik individ.

Huslån.com samlar inte aktivt in dina personuppgifter

Huslån.com sparar inte dina personuppgifter. Enda gången då vi behandlar personuppgifter är i de fall som du aktivt delar med dig av dessa till oss. Detta kan du bland annat göra när du kontaktar oss och själv lämnar dina personuppgifter. Vi avråder dig dock ifrån att uppge personuppgifter eftersom vi mycket sällan har behov av dessa för att besvara eventuella frågor eller synpunkter.

Anonym användardata registreras när du använder Huslån.com

Huslån.com använder sig av Google Analytics som är ett spårningsverktyg. Vi använder oss även utav cookies. Den anonyma information som samlas in inkluderar teknisk information, när och hur du använt hemsidan, ungefärlig plats samt hur länge du har stannat på hemsidan. Den här informationen är helt anonym och kan ej användas för att identifiera dig som person. Anonym användardata som Huslån.com samlar in kan delas in i följande kategorier:

Platsinformation: Din ungefärliga position registreras när du besöker Huslån.com. Detta sker med hjälp utav din IP-adress. Insamlad platsinformation samlas in i syfte att förbättra hemsidan och vår tjänst. Informationen används även för att kunna visa annonser baserat på din ungefärliga position.

Användarbeteende: Huslån.com registrerar information om hur du använder hemsidan. Detta inkluderar vilka sidor du besöker på Huslån.com och hur lång tid du har stannat på dessa sidor.

Teknisk information: Vi registrerar teknisk information. Den här informationen kan bland annat vara vilken enhet du använder dig utav, cookies, vilket operativsystem och webbläsare du har samt IP-adress. Denna information kan inte användas för att spåra dig.

Vi använder oss även utav cookies på Huslån.com. Cookies hjälper till att göra din användarupplevelse bättre och gör bland annat så att de inställningar du valt inte försvinner. Vill du läsa mer om hur och varför vi använder oss utav cookies kan du ta del av vår cookie-policy här.

Tjänsten Hojtar används på Huslån.com för att kunna analysera besökares användarbeteende. All information är anonym och i de fall du lämnat personuppgifter så döljs dessa aktivt.

Säker lagring av användardata och personuppgifter hos Huslån.com

Om du delar med dig av dina personuppgifter till Huslån.com garanterar vi att dessa lagras säkert och att vi aldrig lagrar uppgifterna längre än vad vi behöver. Dina personuppgifter delas, säljs eller överlåts aldrig till tredje part. Om Huslån.com misstänker att säkerheten har brustit gällande lagring och hantering av personuppgifter så kommer åtgärder omedelbart att vidtas.

Din rätt att radera, ändra och blockera vidare insamling av personuppgifter

Om du vill begära ändring eller radering av de personuppgifter som Huslån.com har registrerade om dig kan du göra detta kostnadsfritt. Kontakta oss via vårt kontaktformulär om du har frågor kring radering eller ändring av personuppgifter.

Google Analytics används för insamling, analysering och lagring av anonym användardata samt för att kunna skapa personliga annonser med Google AdSense. Önskar du att blockera vidare insamlande av data gjord av Google-verktygen kan du använda dig av Google Analytics Opt-out som är ett tillägg till din webbläsare.

Annonser på Huslån.com

Huslån.com är aktiv inom flera olika affiliateprogram. Affiliateprogram är program som visar annonser och länkar i syfte att generera inkomster. Denna typ av marknadsföring sker både via direkta samarbeten med olika annonsörer men också genom affiliateprogram som är utvecklade av följande företag: TradeDouble Sweden AB, Adrecord AB, Adtraction Marketing AB samt Adservice Scandinavia AB.