Inflationssiffran banar väg för räntehöjning

Publicerad: 14 november, 2019 man som sitter och räknar på en miniräknare och skriver i ett block

Inflationssiffrorna ligger i linje med Riksbankens prognos, vilket ger Stefan Ingves anledning till att genomföra den planerade räntehöjningen i december. Foto: wutzkohphoto/Shutterstock.com

Riksbankens prognos gällande inflationen blev enligt vad som har estimerats. Därmed går vi mot en räntehöjning i december, trots kritik både innanför och utanför Riksbankens väggar, skriver SvD Näringsliv.

Inflationen i oktober föll ut enligt Riksbankens beräkningar. Efter att den svenska inflationen steg med 1,5 procent i jämförelse med oktober 2018 ser det ut som att Stefan Ingves kommer att få som han vill. Riksbanken kommer med största sannolikhet att höja räntan i december trots kritik från andra ledamöter i Riksbanken.

Räntehöjning väntar efter inflationens positiva utfall

Riksbankens inflationsmål ligger på två procent och utfallet blev något lägre än vad banken hoppats på. Dock är Riksbanken hoppfull när det gäller inflationen och tror att målet på två procent kommer att nås under början av 2020.

Om inflationen hade fallit lägre under inflationsmålet hade situationen varit annorlunda. Det hade gjort det betydligt besvärligare för Riksbanken att genomföra en kommande räntehöjning. Det mesta pekar på att det blir en räntehöjning om man lyssnar på vad flera av Riksbankens beslutsfattare har uttalat sig om under den senaste tiden.

I ett uttalande sa Cecilia Skingsley, förste vice riksbankschef, att hon inte skulle oroa sig om inflationen råkade landa ett par tiondelar under bankens beräkningar. Även Riksbankschefen Stefan Ingves och vice riksbankschefen Henry Ohlsson är inne på samma spår.

Flera kritiska till en räntehöjning

Flera av Riksbankens beslutsfattare vill höja räntan om inflationen fortsätter att utvecklas enligt bankens prognos, vilket den har gjort under de senaste månaderna. Riksbanken kommer bara att ställa in sin planerade räntehöjning om det blir en stor inflationsmiss under nästa månad, något som troligtvis inte kommer att hända.

Dock är det flera som är kritiska till att Riksbanken vill genomföra en räntehöjning. Per Jansson, vice riksbankschef, är inte enig med majoriteten av ledamöterna. Under Riksbankens senaste möte var han väldigt tveksam till en räntehöjning i december. Även tidigare riksbanksledamot och ekonomiprofessor Lars E O Svensson är kritisk till Riksbankens planerade räntehöjning.

Om Riksbanken höjer räntan riskerar inflationen att falla längre under målet och förväntningarna om framtida inflation riskerar också att falla.