Huspriserna steg i stora delar av landet

Publicerad: 23 januari, 2020 Rött hus med vita knutar i Dalarna

Prisökningen på småhus, sett till helårsbasis, var som störst i Dalarna under 2019. Foto: Per-Boge/Shutterstock.com

Småhuspriserna steg med 1 procent från oktober till december jämfört med tremånadersperioden innan. Enligt statistik från SCB steg priserna i 10 av landets 21 län, skriver Affärsvärlden.

Under perioden oktober till december steg småhuspriserna med 1 procent sett till hela riket, jämfört med juli till september. Affärsvärlden har listat kommuner och län där priserna gått upp mest.

I Värmland steg priserna med 6 procent

Priserna på bostäder steg i 10 av landets 21 län mellan de 2 senaste tremånadersperioderna. Värmland stod för den största prisökningen, där priserna steg med 6 procent. Dock sjönk priserna i 6 av länen. Blekinge stod för den största prisnedgången. Där sjönk priserna på bostäder med 4 procent.

Huspriserna i Storstockholm under samma tidsperiod låg still. Däremot steg huspriserna i Storgöteborg med 2 procent och i Stormalmö med 1 procent.

På kommunnivå steg priserna mest i Varberg

I landets större kommuner var det Varberg som stod för den största prisökningen där huspriserna steg med 12 procent. I Karlskrona, som stod för den största prissänkningen, sjönk priserna med 7 procent.

I jämförelse med samma tidsperiod under 2018 ökade priserna med 5 procent under oktober till december 2019.

På årsbasis var prisökningen störst i Dalarna

Om man tittar på hur priserna steg i varje län under ett år stod Dalarna för den största prisökningen – där steg priserna med 10 procent. Näst störst prisökning hade Värmland där priserna steg med 9 procent.

Växjö stod för störst prisuppgång på kommunnivå

Om man tittar på kommunnivå under den senaste tremånadersperioden stod Växjö för den största prisuppgången där priserna steg med 12 procent. Näst störst prisökning hade Skellefteå, där priserna steg med 11 procent följt av Kristianstad, Skövde, Varberg och Örebro där priserna steg med 110 procent.

I Luleå och Gävle sjönk däremot priserna med 1 procent, och i Botkyrka, Jönköping och Sundsvall stod priserna stilla.

Jämfört med 2018 steg priserna i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö med mellan 2 och 5 procent. För småhus låg genomsnittspriset på 3 miljoner kronor under tremånadersperioden.