Historiskt ras i SEB:s boprisindikator

Publicerad: 16 april, 2020 Illustration diagram som visar en nedåtgående ekonomi på grund av coronapandemin.

Svenska hushållens syn på bostadsmarknaden är väldigt mörk. SEB:s boprisindikator har aldrig någonsin fallit så kraftigt. Foto: Atomic - Stocker/Shutterstock.com

Coronakrisen har gjort svenska hushåll skeptiska till den tidigare välmående bostadsmarknaden. Allt fler tror på fallande bostadspriser och SEB:s boprisindikator har aldrig rasat så mycket som nu, skriver SvD Näringsliv.

Svenska hushållens syn på bostadsmarknaden är nattsvart. Coronapandemin har gjort att SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan de hushåll som tror på fallande priser och de som tror på stigande priser, aldrig tidigare har rasat så mycket som nu.

Hushållen tror på fallande bopriser

Boprisindikatorn sjönk i april till minus 20 efter att ha legat på 47 i mars, vilket är en nedgång med 67 enheter. Nedgången i boprisindikatorn är den största förändringen som någonsin uppmätts under en månad. Boprisindikatorn har aldrig, under sina 17 års tid, fallit så mycket under en enskild månad.

Enligt Jens Magnusson, privatekonom på SEB, är det en historisk nedgång. Boprisindikatorn har aldrig tidigare fallit så snabbt. I statistiken har man ännu inte sett att bostadspriserna har fallit, men boprisindikatorn visar hur hushållen ser på bostadsmarknaden och hur deras förväntningar på marknaden ser ut. Dessa förväntningar kan till viss del bli självuppfyllande.

Trots åtgärder kommer bopriserna att falla

Även om Finansinspektionen, riksdagen, regeringen och andra myndigheter och banker har vidtagit åtgärder bör vi nog räkna med att hushållens syn på bostadsmarknaden i kombination med den tvärnit ekonomin har gjort kan resultera i en ordentlig sättning på bostadsmarknaden.

Även om Finansinspektionen har beslutat att slopa amorteringskravet till sista augusti 2021 är hushållens syn på bostadsmarknaden ganska mörk.

Allt fler planerar att binda sina räntor

Boprisindikatorns ras gäller hela i riket. Alla områden har visat rejäla nedgångar. I mars trodde 55 procent på stigande bostadspriser, och i april var det bara 22 procent som trodde att priserna på bostäder kommer att stiga. Hela 42 procent av de tillfrågade i april tror att bostadspriserna kommer att falla. I mars var det bara 8 procent som trodde på fallande bostadspriser.

7 procent av de tillfrågade hushållen som har delvis eller helt rörlig ränta planerar att binda sin ränta under den närmaste tremånadersperioden. I mars var det bara 4 procent som hade för avsikt att binda sina lån.