Allt fler tror på stigande bopriser

Publicerad: 16 maj, 2019 gult ldre trähus på landet

Allt fler tror på stigande bostadspriser. Största prisökningen står Östra Götaland och Skåne för. Foto: drieshondebrinkfoto/Shutterstock.com

Närmare hälften av hushållen som medverkade i en enkät från SEB tror på stigande bostadspriser under det kommande året, skriver SvD Näringsliv. Samtidigt visar statistik från Statistiska centralbyrån att priserna stiger sakta men säkert.

Av de hushållen som deltog i en enkät från SEB tror närmare hälften att bostadspriserna kommer att stiga, vilket är en ökning med 5 procent i jämförelse med föregående månad. Samtidigt har andelen som tror på fallande priser minskat med 4 procent till 22 procent.

Bostadspriserna har enligt Statistiska centralbyrån ökat det senaste året. Dock råder det skillnader beroende på vart i landet du bor. Bostadspriserna på småhus var under den senaste tremånadersperioden från februari till april oförändrade i jämförelse med tidigare tremånadersperiod.

Över lag stiger villapriserna

Enligt Statistiska centralbyrån har priserna ökat med en procent i jämförelse med perioden februari till april 2018. Under perioden februari till april i år låg det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende på drygt tre miljoner.

Mellan tremånadersperioderna har priserna ökat i sex län och sjunkit i tio län. I övriga län var priserna oförändrade. Sett till priserna under ett år har priserna stigit i 13 av 21 län och sjunkit i sju län. Endast i ett län var priserna oförändrade.

Östra Götaland och Skåne står för den största prisökningen

Under den senaste tiden har priserna stuckit iväg lite på Gotland där snittpriset på en villa nu ligger på 3 195 000 kronor. Den kommun där villapriserna har ökat mest är Hässleholms kommun där villapriserna har ökat med cirka 10 procent jämfört med föregående period. Snittpriset ligger nu på 1 516 000 kronor. Dock är det bland det billigaste i jämförelse med resten av landets lite större kommuner.

”På regional nivå ser vi tydliga uppgångar i alla regioner och fortsatt är det Östra Götaland som ligger i topp, denna månad på 34 med Skåne tätt efter på 32”, skriver SEB i ett pressmeddelande.

SEB-enkäten visar också att hushållens förväntningar på Riskbankens styrränta har sjunkit till 0,12 procent i snitt om ett år. Vidare skriver SEB i pressmeddelandet att det är färre personer som har för avsikt nu att binda sina rörliga lån. Andelen av de som hade för avsikt att binda sina rörliga bolån minskade jämfört med föregående månad och ligger nu på fem procent.