Fler svenskar har osäkra hyreskontrakt

Publicerad: 7 mars, 2019 Tegelhus med gröna balkonger

Andelen hushåll med osäkra hyresavtal har mer än fördubblats på bara tio år. Foto: a40757/Shutterstock.com

På tio år har andelen svenskar med osäkra hyreskontrakt fördubblats. Allt fler hyresvärdar avtalar bort besittningsskyddet, framförallt är det vanligt i så kallade rivningslägenheter. Bara förra året kom drygt 24 000 ansökningar om undantag från besittningsskyddet in till landets hyresnämnder, rapporterar Ekot.

Det är inte lätt att hitta sig en bostad i Sverige, framförallt inte i landets större städer. Bostadsbristen är påtaglig och de bostäder som finns ute på marknaden är ofta i en prisklass som inte tilltalar alla. Behovet av ett boende finns där ändå och många tvingas därför till osäkra hyreskontrakt.

Enligt en sammanställning som Ekot har gjort har andelen svenskar med osäkra hyreskontrakt fördubblats sedan 2009.

Avsaknad av besittningsskydd gör kontrakten osäkra

Det som gör hyreskontrakten så osäkra är att det många gånger saknas besittningsskydd. Besittningsskyddet finns annars där för hyresgästen som inte utan vidare behöver flytta när kontraktet löpt ut. För andrahandshyresgäster är besittningsskyddet svagare och träder in först efter två år.

En andrahandshyresgäst med besittningsskydd behöver i regel bara flytta om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka in i bostaden.

Hyreskontrakt i privatägda bostäder är ännu osäkrare. För privatägda bostäder har andrahandshyresgästen nämligen inget besittningsskydd överhuvudtaget. Enda undantaget är om fastighetsägaren hyr ut två bostäder. Då saknar den första upplåtelsen besittningsskydd enligt privatuthyrningslagen. Den andra upplåtelsen får däremot besittningsskydd efter två år enligt hyreslagen.

Allt fler avtalar bort besittningsskyddet

Hyresvärdarna har på senare tid blivit mer medvetna om besittningsskyddet och allt fler avtalar därför bort det för att det ska vara lättare att säga upp kontraktet. Framförallt har det blivit vanligt när det kommer till rivningslägenheter.

– Det är tufft att ständigt att ha den här klumpen i magen, säger en kvinna till Ekot som bor i en hyresrätt utan besittningsskydd.

Enligt Ekots siffror kom det förra året in 24 600 ansökningar till landets hyresnämnder från hyresvärdar som ville göra undantag från besittningsskyddet.

Hyreshus som är i behov av renovering kan vara en orsak

En orsak till att så många fler hyresgäster saknar besittningsskydd nu än för tio år sedan kan vara att många hyreshus behöver renoveras. Vid behov måste hyresvärdarna snabbt kunna säga upp avtalen för att renovera bostäderna.