Experterna oense om bostadsmarknadens framtid

Publicerad: 7 februari, 2019 man räknar på bostadspriserna

Osäker bostadsmarknad gör det svårt för unga att våga köpa bostad. Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock.com

Glansdagarna med extremt höga priser på bomarknaden ser ut att ha stillats. Dock är man fortsatt osäker om bostadspriserna kommer stabiliseras eller att falla framöver och där är bedömarna oense. SvD var på plats när Finansinspektionen och Riksbanken frågades ut av Riksdagen och krävde svar på ungas väg in på bostadsmarknaden.

Trots att bostadsmarknadens extrema priser mattats av och stillats är det fortfarande många som inte vet om de vågar köpa bostad. Dessutom är bedömarna oense om priserna kommer att stabiliseras eller inte.

Åsikterna går isär om ungas inträde på bostadsmarknaden

Det osäkra läget gör det svårt för unga personer att ge sig ut på bostadsmarknaden. Nordeas chefsekonom Annika Winsth gav nyligen rådet att man inte ska köpa bostad nu utan avvakta.

Enligt Stefan Ingves chef på Riksbanken är inte en av de stora svårigheterna om man som unga ska köpa bostad eller inte. Som ung så har man tyvärr inte några val. Förr eller senare så måste man skaffa sig en bostad och det är inget som kommer att förändras.

Några konkreta råd kan Stefan Ingves inte ge om hur man ska agera. Men han tycker det är viktigt att man håller sig uppdaterad på bostadsmarknaden och att man läser på hur allt fungerar. Dessutom är det viktigt att man följer med i den politiska diskussionen när det gäller bostadsmarknaden i Sverige då den kan spela en stor roll över tid.

Räkna alltid med att bolåneräntan kan höjas

I Sverige och övriga världen är ränteläget relativt lågt. Som förstagångsköpare måste man ändå vara beredd på att bolåneräntorna kan höjas. Enligt Stefan Ingves har man boendet livet ut och då måste man kunna räkna med mycket högre bolåneräntor än vad vi har idag och dessa måste man på något sätt kunna betala.

Även Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen säger att det är viktigt att man är beredd på att boräntorna kan bli högre. Bostadspriserna steg under 2018 med två procent totalt sett. Dock kan det variera lite över hela landet. Ett fortsatt prisfall är det inte tal om utan man ser en svagt stigande trend.

Finansinspektionen hävdade redan 2017 när priserna började falla att det fanns starka underliggande krafter som talade för en stabilisering eller till och med en höjning av bostadspriserna.

Hoppas på samma utveckling som under 2018

I Sverige har vi fortfarande god sysselsättning, låga räntor och hushållen har en bra betalningsförmåga. Dock ligger et ökade utbudet som en motvikt. Erik Thedéen vill passa på att sia om framtiden men han tycker att den utveckling som vi haft under 2018 har varit bra och hoppas på att den fortsätter. Det bästa för samhällsekonomin och konsumenterna är om marknaden fortsätter ligga stabilt och att det inte sker några större prisförändringar.

Till unga personer som vill köpa bostad ger Erik Thedéen rådet att man ska fundera över vilken betalningsförmåga man har och om man klarar räntehöjningar och prisfall på 10 till 20 procent. Man vet aldrig hur utvecklingen på bostadsmarknaden kommer att se ut, så därför är det viktigt att man tänker igenom sitt beslut noga.