Danske Bank tror på fortsatta prisfall på bostäder

Publicerad: 11 oktober, 2018 Danske Bank tror på fortsatta prisfall på bostäder

Danske Banks boprisindikator pekar på att priserna under september månad har fallit något jämfört med augusti. Banken tror att prisfallet kommer fortsätta även under nästa kvartal och att det kan komma att påverka andrahandsmarknaden.

Boprisfallet har varit ett hett samtalsämne det senaste året och nu förutspår Danske Bank att fallet på bostadspriserna kommer fortsätta. Enligt bankens boprisindikator pekar det mesta på att priserna för september faller med 0,2 procent jämfört med augusti.

Jämfört med januari kan man dock se en svagt stigande trend. Däremot har omsättningen varit lägre än på många år. I september såldes sju procent färre lägenheter jämfört med samma period året dessförinnan.

Nedgång på 15-20 procent

Bostadspriserna har gått ned under ungefär ett års tid. Priserna har sedan peaken gått ned med omkring 15-20 procent.

Boprisfallet har bland annat lett till svårsålda nyproduktioner där byggbolagen antingen fått sälja mycket billigare eller locka kunder med andra olika erbjudanden.

Danske Bank tror på fortsatt prisnedgång

Även om prisnedgången mattats av och till och med faktiskt stigit under året vågar inte Danske Bank överge sitt huvudscenario om fortsatta prisnedgångar.

Man ser bland annat en marknad som håller på att mattas och det skulle i sådana fall innebära ytterligare prisfall det kommande kvartalet. Det skulle i längden även påverka andrahandsmarknaden.

– September visar på endast ett marginellt tapp i Stockholms bostadsrättspriser. Vi framhärdar dock i bedömningen att ett kraftigt stigande utbud av nyproducerade bostadsrätter kommande månader utgör en risk för nya prisfall, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Nyproducerade bostadsrätter tvingas omvandlas till hyresrätter

Det stora utbudet av nyproduktion har gjort lägenheterna svårsålda. På många platser lyckas inte byggbolagen sälja bostäderna ens till rabatterade priser. Därför har byggbolag i Stockholm, Malmö och Uppsala valt att omvandla en del tilltänkta bostadsrätter till hyresrätter.

Totalt rör det sig om cirka 1 000 bostäder som ska omvandlas.