Bostadspriserna går upp i stor del av landet

Publicerad: 2 september, 2020 tegelhus med lägenheter i Göteborg

Göteborg är den enda större orten i Sverige där lägenhetspriserna inte har stigit den senaste månaden. Foto: vieninsweden/Shutterstock.com

SBAB och Booli har tagit fram statistik över bostadsprisernas utveckling under augusti månad. Även om ökningen har varit olika stor har priserna stigit i alla delar av landet, med undantag från Göteborgsområdet. Bostadspriserna har därmed klarat sig förhållandevis bra trots krisen som har följt i pandemins spår, skriver SvD Näringsliv.

Under augusti månad har bostadspriserna stigit i större delen av Sverige. Det visar siffror för månaden som SBAB, ett bolåneinstitut som ägs av staten, har tagit fram tillsammans med bostadsförmedlaren Booli.

Förutom i Stockholms- och Göteborgsområdena, där smittspridningen har varit mycket omfattande, är bostadspriserna i alla övriga regioner tillbaka på höga nivåer.

– Trots ett av historiens mörkaste år för svensk ekonomi till följd av coronakrisen fortsätter bopriserna att stå pall, konstaterar SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Så har lägenhetspriserna ökat under augusti

I augusti steg lägenhetspriserna i Storstockholm med 2,5 procent i jämförelse med juli månad. I Stormalmö var ökningen 0,5 procent under samma månad. I Storgöteborg var lägenhetspriserna i stället oförändrade.

Tittar man på norra Sverige under augusti månad blev lägenhetspriserna 1,8 procent högre än den föregående månaden. I södra och mellersta delarna av Sverige gick priserna upp med 0,8 respektive 0,5 procent.

På årsbasis har lägenhetspriserna stigit med 7,9 procent i södra Sverige. Det är en större ökning än i någon av de övriga delarna av landet.

Huspriserna har stigit mest i norra Sverige

Även huspriserna har stigit över hela landet. Stigningen var 5 procent i Stormalmö och Storgöteborg, och i Storstockholm gick priserna upp med 2,1 procent.

I norra delen av Sverige ökade huspriserna med 7,1 procent under augusti månad. I mellersta Sverige var motsvarande ökning 2,1 procent och i södra Sverige var stigningen 0,5 procent.

Ser man över hela året hittills har priserna för hus gått upp som mest i norra delen av Sverige, närmare bestämt 23,8 procent.