Bostadspriserna kommer sjunka i hela landet

Publicerad: 24 januari, 2019 lägenhetsbyggnader

Bostadspriserna kommer att fortsätta sjunka. Foto: Butus/Shutterstock.com

Vi bygger alldeles för många bostäder som är alldeles för dyra på fel platser. Under de senaste åren har priserna på bostadsmarkanden fallit och SEB tror att priserna kommer fortsätta falla med 3 till 5 procent under 2019. I en intervju av SvD Näringsliv med Robert Bergqvist som är chefsekonom på SEB får vi svar på hur han ser på den svenska bostadsmarknaden.

Under 2017 föll bopriserna kraftigt medan de under 2018 rörde sig sidledes. Enligt SEBs chefsekonom Robert Bergqvist beror prisfallet på att det har byggts alldeles för mycket bostäder, att det är för dyrt och att man troligen byggt fel bostäder på fel platser. SEB spår att priserna totalt sett kommer vara 10 procent lägre än toppen 2017.

Obalans i bostadsmarknaden

Robert Bergqvist påpekar att det råder en mycket stor bostadsbrist på flera håll i landet. Det kan bidra till att bostadspriserna stabiliseras under nästa år. Just nu råder det en obalans på bostadsmarknaden, då det på vissa håll i landet byggs bostäder som är dyrare än vad som efterfrågas. Dessvärre så kommer bostadsbristen troligen att fortsätta när vi tagit oss förbi den obalans som råder just nu.

Vidare beskriver han den svenska bostadsmarknaden som manodepressiv. Vi behöver en bättre bostadspolitik för att få bukt med problemen att det antingen byggs för lite bostäder eller att det byggs för mycket.

Hoppas på ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Den politiska uppgörelsen över blockgränserna öppnade upp för en diskussion kring friare hyressättning för nyproducerade bostäder. Bergqvist tror inte att det kommer påverka byggande i någon större utsträckning. Han hoppas dock att det kan leda till andra reformer som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad.

Bergqvist hoppas få se en politik som ökar rörligheten på den svenska bostadsmarknaden. Enklare byggregler, lägre skatter och nedtrappade ränteavdrag gör det lättare och mer attraktivt att byta bostad.