Bostadsbyggandet minskade under 2018

Publicerad: 21 februari, 2019 flerbostadshus under byggnation och gul lyftkran

Nyproduktionen av flerbostadshus minskar, samtidigt som hyresrätterna ökar. Foto: Unkas Photo/Shutterstock.com

Under 2018 minskade bostadsbyggandet efter en lång och stadig uppåtgående trend. Trots det byggdes det lika många hyresrätter som under 2017 skriver tidningen Hem och Hyra.

Trots att bostadsbyggandet minskade under 2018 byggdes det lika många hyresrätter som under 2017. Antalet nybyggda bostäder har sedan 2011 ökat varje år enligt statistik från SCB.

Det byggdes 10 000 färre bostäder under 2018

53 000 nya bostäder byggdes i hela riket under 2018, vilket är 10 000 mindre än under 2017. Under 2018 minskade antalet nyproducerade bostäder rejält i Stockholm. I Malmö och Göteborg däremot, ökade bostadsbyggandet.

Större delen av nybyggnationen, lite mer än 42 000, är lägenheter i flerbostadshus. Andelen hyresrätter ökade med 10 procent från 2017 till 2018 och utgjorde 60 procent av nybyggnationen.

500 fler bostäder byggdes i Göteborg och Malmö jämfört med 2017

I Stor-Stockholm minskade antalet nybyggda bostäder rejält då det endast byggdes 10 861 bostäder, vilket är att jämföra med 16 481 bostäder under 2017. Det är första gången bostadsbyggandet minskade i stor-Stockholm sedan 2012 då 5 255 bostäder byggdes.

I områdena i och kring Malmö och Göteborg ser byggtrenden helt annorlunda ut då antalet nybyggda bostäder istället fortsätter att öka. I stor-Göteborg ökade antalet nybyggda bostäder med 3 261 från 2013 till 2017. Under 2018 fortsatte nybyggnationen att öka ytterligare med 487 nyproducerade bostäder.

Även i stor-Malmö är nybyggnationen inne i en positiv trend. Från 2013 till 2017 ökade antalet nyproducerade bostäder med 3 705 och från 2017 till 2018 var ökningen 493.

Klartecken på 65 462 nya bostäder blev endast 53 000

För att främja nybyggnationen i hela Sverige kan kommunerna ansöka om statens stöd för bostadsbyggande. Under 2018 ansökte inte mindre än 234 kommuner runt om i landet statens stöd för bostadsbyggande, vilket är 30 kommuner fler än under 2017. De kommuner som under 2018 fick dela på 1 395 miljarder kronor fick startbesked till 65 462 nya bostäder. Trots det byggdes endast 53 000 bostäder.

Stor-Stockholm som stod för den största minskningen av antalet nybyggda bostäder fick 287 783 695 kronor av de totala 1 395 miljarder kronor i statligt bidrag för bostadsbyggande.