Boendekostnader utgör lägre andel av inkomst idag än för tio år sedan

Publicerad: 1 november, 2018 Boendekostnader utgör lägre andel av inkomst idag än för tio år sedan

Höjda priser präglar bostadsrättsmarknaden. Trots det lägger svenskarna en mindre andel av sin inkomst på boendekostnader idag jämfört med för tio år sedan. Detta är en följd av en god inkomstutveckling och låga räntor.

Trots bostadsmarknadens ständiga prisutveckling lägger de svenska hushållen en mindre andel av sin inkomst på boendekostnader jämfört med hur det såg ut år 2008. Skulle räntan stiga med 2 procent i dagsläget skulle samma alternativt en högre andel av hushållens inkomst behöva läggas på boendekostnader likt 2008.

Hushållens disponibla inkomster är lägre 2018

År 2008 lade de svenska hushållen en tredjedel av den disponibla inkomsten på boendekostnader, idag lägger vi endast en femtedel.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, menar att den minskade andelen av inkomsten som läggs på boendekostnader beror på senaste decenniets goda inkomstutveckling och lägre räntor.

Inkomstnivåerna har ökat med 34 procent

Sedan 2008 har hushållens inkomster ökat med hela 34 procent. Även räntan har under tioårsperioden minskat från närmare sex procent ner till två procent.

Med utgångspunkten att alla svenska hushåll amorterar 2 procent på sina bostadslån lägger typhushållet i Stockholm 22 procent av sin inkomst på boendekostnader jämfört med 32 procent 2008. Samtidigt har andelen för ett typhushåll i Jönköping minskat med 2 procentenheter.

Arturo Arques menar vidare att de flesta hushållen äger sina bostäder idag och tack vare de högre lönerna och lägre räntorna har hushållen idag mer pengar över när de betalat sina boendekostnader varje månad.

Ökad belåning leder till högre räntekänslighet

Hushållen som har gynnats mest av den senaste ränteminskningen är de med en högre belåningsgrad. Dock är det även dessa hushåll som kommer drabbas hårdast vid en eventuell räntehöjning.

Skulle räntan höjas med två procentenheter kan de högbelånade hushållen tvingas lägga närmare 30 procent av inkomsten på boendekostnader.

Arturo Arques tipsar högbelånade hushåll att börja bygga på en sparbuffert och amortera så mycket som möjligt innan räntan stiger.

Att tänka på när du ska köpa bostad

  • Ha i åtanke att räntan varierar med tiden och att räntan sannolikt kommer att stiga.
  • Utgå från hur stor del av din inkomst du har råd att lägga på ett boende.
  • Överväg bunden ränta om din hushållsekonomi utgörs av små marginaler
  • Genom att räkna ut hur stor andel av din inkomst du kan lägga på boendekostnader får du också koll på hur mycket du kan betala för din nya bostad.