Beräkna boendekostnad

Att ansöka om ett huslån är ett stort åtagande – kanske ett av livets största, vilket också sätter krav på god planering och budgetering från din sida. Ju mer insatt du är i lånet och dina boendekostnader, desto smidigare kommer ditt lån att bli och desto mindre kommer du att påverkas av exempelvis minskade ekonomiska tillgångar och skiftande ränte- och konjunkturlägen. Här får du mer information om hur du beräknar din boendekostnad i samband med att du ska ansöka om ett huslån.

Vad är boendekostnad och vad ingår i den?

En boendekostnad är den kostnaden som en bank beräknar att låntagaren har att bekosta sitt boende. Boendekostnaden är alltså den totala kostnaden för ditt boende. Hit hör till exempel ränta, amortering på huslånet, eventuell hyra och underhåll av bostaden, eventuella fastighetsskatter, försäkringar, el och värme. Det är viktigt att inför ett lån beräkna din boendekostnad, då den avgör hur stort lån du kan ta. Boendekostnaden jämförs med din inkomst, då den totala boendekostnaden inte bör vara för stort i förhållande till din lön.

Använd internets tjänster

Banken som du ansöker om lån hos hjälper dig att beräkna din boendekostnad. Innan du ansöker om huslån kan det dock vara bra att själv få en överblick på hur din boendekostnad ser ut. Det här ger dig en bra fingervisning på vad du har råd med och därmed hur stort lån som kan bli aktuellt för dig. Fundera också på hur mycket du själv är beredd att betala per månad eller kvartal för din bostad – det här avgör nämligen hur mycket pengar du får över till annat. Det finns många ställen på internet där du genom kalkyler kan beräkna din boendekostnad genom att fylla i dina månatliga kostnader.

Hur mycket får jag låna?

Du kan ta reda på hur mycket du får låna genom att ansöka om lånelöfte. Boendekostnaden avgör till viss del hur mycket du får låna av en bank. Du får nämligen inte låna mer än 85 % av husets värde med bostaden som säkerhet. De kvarstående 15 procenten betalar du istället genom kontantinsats, som du också kan ta ett separat lån för, även om bankerna gärna ser att detta är hopsparade pengar. Här bör du inte bara ha räntesatsen som du eventuellt kommer att betala i åtanken utan även det gällande amorteringskravet.